Zwiedzanie kościoła w Lubomierzu
Wpisany przez Administrator   

Trwają prace konserwatorskie w gotyckiej części kościoła,

która na czas remontu zostaje wyłączona ze zwiedzania

Drodzy Turyści

NA ZWIEDZANIE PROSZĘ UMAWIAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE Z PRZEWODNIKAMI

Uprzejmie informujemy, że nasz kościół nie jest muzeum ale świątynią katolicką. Prosimy przy okazji zwiedzania nie zapominać, że dla nas  katolików jest to miejsce kultu i spotkania wiernych z Bogiem. Uszanujcie to Państwo poprzez właściwe zachowanie i strój.

Prosimy również o powstrzymanie się od zwiedzania w czasie trwania nabożeństw.

Zdajemy sobie sprawę, że dla wielu osób nasza świątynia jest ciekawym obiektem historycznym  i architektonicznym

staramy się więc Państwu umożliwić, w miarę naszych możliwości,  jej zwiedzanie.


Nasz przewodnik jest wolontariuszem, pracującym na co dzień zawodowo, często również poza Lubomierzem.

Planując zwiedzanie kościoła proszę wziąć to pod uwagę i umówić się z pewnym wyprzedzeniem.

ZWIEDZANIE DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH prosimy uzgadniać telefonicznie  z miejscowym przewodnikiem

P. Zbigniew tel. 781-97-65-49

 

OSOBY INDYWIDUALNE pragnące zwiedzić: kościół krużganki, "kaplicę mniszek''  z przewodnikiem zapraszamy w każdą sobotę (poza uroczystościami kościelnymi) na godz. 10:00

Kościół jest otwierany pół godziny przed Mszami i nabożeństwami.

Msze św. w dni powszednie 17:30 i 18:00

Msze w niedziele 08:00,  12:30,  18:00, oraz o 11:00 w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca.

Harmonogram  Mszy w święta i uroczystości proszę sprawdzać w ogłoszeniach parafialnych.


W naszym kościele możecie Państwo podziwiać:

1. ogólnodostępne

-barokowy wystrój świątyni (freski, obrazy rzeźby, barokowe konfesjonały i ławki...)

Przy głównych elementach wyposażenia świątyni  oraz na zewnątrz umieszczono łącznie 18 kodów QR, które pozwolą Państwu samodzielnie zwiedzić ogólnodostępną  część kościoła.


2. wyłącznie pod opieką przewodnika (ze względu na bezpieczeństwo turystów jak  i eksponatów)

-pozostałości świątyni gotyckiej(m. in. zakrystię)

-"Chór Mniszek" z dwoma przeszklonymi sarkofagami

-salę z ponad 100 szatami liturgicznymi oraz chorągwiami procesyjnymi

-wystawę sprzętów liturgicznych

-krużganki

-Kaplicę z relikwiami(największy w Polsce zbiór relikwii 1 stopnia)

Krypty znajdujące się w podziemiach świątyni ze względów bezpieczeństwa i szacunku dla ciał zmarłych sióstr tam złożonych nie są przeznaczone do zwiedzania.


 

Kościół Wniebowzięcia NMP

i św. Maternusa B.M.

w LubomierzuBarokowy kościół został wzniesiony w  latach 1727-1730  na miejscu poprzedniej gotyckiej świątyni, którą kilka lat wcześniej strawił pożar. Jego fundatorką była opatka tutejszego klasztoru sióstr benedyktynek Marta Tanner, o czym informuje kamienna tablica umieszczona nad bramą główną. Budowla powstała według projektu legnickiego architekta Jana Jakuba Scheerhofera. Konstrukcja świątyni jest jednonawowa, z wieloma kaplicami bocznymi, większość sklepień to sklepienia żaglaste. Kościół połączony został od strony południowo-zachodniej z kompleksem zabudowań klasztornych oraz od wschodu z siecią podziemnych tuneli ciągnących się pod całym miastem. Przylegająca do kościoła od zachodu wieża  powstawała w XIV, XVIII i XIX w.

Pod kościołem znajdują się podziemia z kryptami, w których spoczywają ciała sióstr Benedyktynek i Urszulanek.

Historia kościoła i miasta jest nierozerwalnie związana z historią tutejszego zakonu sióstr Benedyktynek. W 1278 roku Jutta von Liebental otrzymała od księcia Jaworskiego Henryka IV przywilej pozwalający na sprowadzenie tu z Niemiec Benedyktynek oraz budowę klasztoru i kościoła. Jednocześnie książę nadał zakonowi we władanie kilka wsi, w tym Lubomierz, który swoją  nazwę wziął od nazwiska fundatorki. Już w 1291 r. miejscowość otrzymała prawa miejskie i do czasu sekularyzacji klasztoru w 1810 roku stanowiła centrum dominium Benedyktynek.

Po pożarze, jaki doszczętnie zniszczył pierwotną drewnianą świątynię, w XIV w. wzniesiono kościół gotycki, którego doskonale zachowane elementy w postaci zakrystii, krużganków, kaplicy klauzurowej oraz dolnej kondygnacji wieży możemy podziwiać do dzisiaj.

W konsekrowanym w 1730 roku barokowym kościele pozostałości gotyckiej świątyni pełniły rolę klauzuli, czyli miejsca zamkniętego przed osobami świeckimi. Zwieńczeniem odbudowy kościoła stało się umieszczenie na ołtarzu głównym relikwii św. męczenników Benigniego i Viktorisa oraz ukończenie rokokowego chóru mniszek w 1775 roku.


Najbogatszym elementem wystroju kościoła jest ołtarz główny nieznanego autorstwa zdobiony przez płaskorzeźbę ukazującą scenę WNMP. Postać matki Bożej adorowana jest przez figury św. Benedykta        i jego siostry św. Scholastyki. Wśród pozostałych figur na ołtarzu znajdują się przedstawienia św. Wacława,         św. Maternusa, św. Bernarda, św. Floriana, św. Barbary i św. Jadwigi. W prezbiterium znajdują się ponadto dwa ołtarze, po lewej stronie św. Benedykta, po prawej św. Karola Boromeusza. Przy obrazie św. Karola w barokowym relikwiarzu wyeksponowane zostały relikwie pierwszego stopnia św. Franciszka z Asyżu,               św. Teresy z Avilli oraz św. Ojca Pio. Sklepienie nawy głównej kościoła zdobią freski autorstwa Georga Wilhelma Neunherza przedstawiające sceny: Przemienienia Chrystusa, Wniebowstąpienia i Wniebowzięcia NMP. Po bokach malowidła sklepienne innych autorów ukazują sceny z życia Chrystusa. Na okrągłym sklepieniu prezbiterium płaskorzeźby przedstawiają 12 apostołów oraz czterech doktorów kościoła.

Na emporze nad wejściem głównym stoją pokaźne organy z 1797 roku zdobione przez herb fundatorów ? rodziny von Schaffgotsch. Po lewej stronie na filarze w 1765 umieszczona została kazalnica z postaciami ewangelistów i doktorów kościoła. Ponadto w barokowej części kościoła znajduje się 6 kaplic bocznych z ołtarzami autorstwa miejscowego rzeźbiarza Józefa Friedricha, do których obrazy malował Jeremiasz Knechtl.

Od północy do prezbiterium przylega kaplica Matki Bożej Szkaplerznej. W  2016 roku został w niej umieszczony relikwiarz zawierający relikwie pierwszego stopnia kilkuset świętych, wśród których znajdują się m.in. kości 6 apostołów, św. Maternusa oraz prawdopodobnie  fundatorki kościoła opatki Marty Tanner. Relikwie przez dziesiątki lat pozostawały ukryte w budynkach dawnego kompleksu klasztornego i na strychu miejscowej plebanii. Wraz z relikwiami odnaleziono dokumenty zawierające informacje na ich temat. Jest to obecnie największy zbiór relikwii pierwszego stopnia w Polsce.

Za ołtarzem głównym zaczyna się gotycka część kościoła. Pierwszym pomieszczeniem jest zakrystia, której sklepienie wspiera się na kamiennych kolumnach. Obecny wystrój zakrystii stanowią XIX-wieczne meble oraz sprzęty liturgiczne z XVIII-XX wieku. Przez okno zakrystii widoczny jest dawny ogród klasztorny odgrodzony od miasta wysokim kamiennym murem. Po drugiej stronie prezbiterium znajdują się drzwi do dawnej kaplicy św. Krzyża, z której wyjście prowadzi do wirydarza krużgankowego. Krużganki mają znakomicie zachowane krzyżowo-żebrowe sklepienie. Z krużganków kręte schody prowadzą do chóru mniszek. Kaplica posiada bardzo bogate zdobienia w drewnie, znakomicie zachowane stalle z herbami lokalnych rodów szlacheckich. W centralnym miejscu znajduje się ołtarz poświęcony zesłaniu Ducha Świętego. Po obu stronach ołtarza podziwiać można szklane relikwiarze ze szczątkami męczenników: św. Benigniego i Viktorisa.

W kolejnym pomieszczeniu wystawionych zostało kilkadziesiąt zabytkowych paramentów liturgicznych, lichtarzy oraz krucyfiksów, z których najstarszy pochodzi z XVII w.

W jednym z  pomieszczeń podziwiać można kolekcję kilkudziesięciu zabytkowych szat liturgicznych. W znacznej części są to wykonane ręcznie dzieła miejscowych zakonnic. Najstarsze ornaty pochodzą z połowy XVI stulecia, najnowsze z okresu dwudziestolecia międzywojennego.

W dawnej kaplicy adoracji w nienaruszonym stanie zachował się XIX wieczny ozdobny piec kaflowy. Dziś w pomieszczeniu tym przechowywane są zabytkowe obrazy świętych, fragmenty chorągwi i baldachimy niegdyś użytkowane w tutejszej parafii. Oryginalny element wystroju kaplicy stanowi drewniana XVIII-wieczna figura madonny.

 

Tu jesteś

Start ZWIEDZANIE KOŚCIOŁA
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK